• Sun. Jul 21st, 2024

Ambulatoriul de specialitate: subfinanțat, ineficient și cu consecințe grave pentru pacienți

By

dorian schwartz

Sistemul medical din România se confruntă cu numeroase probleme, iar ambulatoriul de specialitate este una dintre ramurile cele mai afectate de subfinanțare. Această situație are consecințe negative majore pentru pacienți, care se confruntă cu:

 • Acces limitat la servicii medicale: Numărul de consultații și de servicii medicale decontate este limitat, ceea ce duce la liste de așteptare lungi și la imposibilitatea de a primi un diagnostic sau un tratament prompt.
 • Calitate scăzută a actului medical: Lipsa resurselor financiare duce la o dotare precară a ambulatoriilor, cu aparatură medicală veche și consumabile insuficiente.
 • Ineficiență: Sistemul actual de decontare a serviciilor medicale este ineficient și nu stimulează performanța.

Situația actuală:

 • Finanțare insuficientă: Ambulatoriul de specialitate este subfinanțat cronic, cu o valoare a punctului decontat semnificativ mai mică decât în medicina primară sau spitale.
 • Limitarea numărului de consultații și de servicii: Un medic poate deconta în medie doar 19 consultații pe zi, cu un număr limitat de servicii medicale pentru fiecare consultație.
 • Decontare incorectă: Există neclarități și inconsecvențe în modul de decontare a unor servicii medicale, ceea ce duce la pierderi financiare pentru medici și pacienți.

Consecințele subfinanțării:

 • Liste de așteptare lungi: Pacienții trebuie să aștepte luni de zile pentru a primi o consultație de specialitate.
 • Servicii medicale incomplete: Medicii nu pot oferi pacienților toate serviciile medicale de care au nevoie din cauza limitărilor impuse de sistemul de decontare.
 • Depășirea programului de lucru: Medicii sunt nevoiți să consulte un număr mare de pacienți pentru a-și putea acoperi cheltuielile, ceea ce duce la epuizare și la o calitate scăzută a actului medical.
 • Orientarea pacienților către spitale: Lipsa de resurse din ambulatoriu duce la creșterea numărului de internări evitabile, care generează costuri mai mari pentru sistemul de sănătate.

Opinie doctor Dorian Schwartz – Un ambulatoriu puternic și eficient înseamnă economii pentru sistem

Soluții propuse:

 • Creșterea valorii punctului decontat: Este necesară o creștere semnificativă a valorii punctului decontat pentru ambulatoriul de specialitate, pentru a asigura o finanțare adecvată a acestei ramuri a sistemului medical.
 • Eliminarea limitărilor impuse: Trebuie eliminate limitările privind numărul de consultații și de servicii medicale decontate, pentru a permite medicilor să ofere pacienților toate serviciile de care au nevoie.
 • Simplificarea sistemului de decontare: Sistemul de decontare a serviciilor medicale trebuie simplificat și clarificat, pentru a elimina neclaritățile și inconsecvențele actuale.

Subfinanțarea ambulatoriului de specialitate are consecințe negative majore pentru pacienți și pentru sistemul de sănătate în ansamblu. Este necesară o reformă urgentă a acestui sector, care să asigure o finanțare adecvată, o mai bună eficiență și o calitate mai bună a actului medical.

By